top10quangngai là một trang truyền thông với mô hình truyền thống cho phép chúng tôi mang đến những quan điểm từ Quảng Ngãi đến với khán giả toàn quốc, giúp họ đến gần hơn với tiếng nói và quan điểm của con người, văn hoá Quảng Ngãi. Sự đa dạng của chúng tôi mở rộng đến nền tảng của chúng tôi: ngoài tin tức trực tiếp, chúng tôi cung cấp cho khán giả nhiều chương trình thực tế về kinh doanh, công nghệ, khoa học, khí hậu và lối sống, cũng như nghệ thuật và giải trí, bao gồm điện ảnh, du lịch và văn hóa.